Úvod História Fotogaléria Ponuka Kurzy Kontakt

Zmluvy od 01. 01. 2011

Číslo zmluvy Rok Druh Typ Predmet Dátum podpisu Platnosť do Dátum zverejnenia Zmluvné strany Hlavná/Dodatok Celková cena zmluvy Mena Dokumenty
17§51/2011 2011 Absolventská prax Dohoda Zabezpečenie absolv. praxe 24. 01. 2011 30. 06. 2011 23. 01. 2011 RSZP Levoča
ÚPSVR Poprad
Hlavná EUR pdf pdf
č. 1 2011 Dodatok k zmluve VSE Dodatok k zmluve 15. 06. 2011 30. 06. 2011 RSZP Levoča
VSE Košice
Dodatok EUR pdf pdf
č. 2 2011 Zmluva o združenej dodávke plynu Dodávka plynu 24. 06. 2011 30. 09. 2011 RSZP Levoča
RWE Gas Slovensko
Hlavná EUR pdf pdf
č. 3 2011 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Prenájom bazéna 19. 09. 2011 30. 06. 2012 30. 09. 2011 RSZP Levoča
SŠI Levoča
Hlavná EUR pdf pdf
č. 4 2011 Mandátna zmluva Predchádzanie vzniku požiarov a BOZP 30. 09. 2011 31. 08. 2012 30. 09. 2011 RSZP Levoča
Ľubomír Kaňuch
Hlavná EUR pdf pdf
č. 5 2011 Dodatok k zmluve o pripojení Zmluva Vysokorýchlostný internet 23. 11. 2011 22. 11. 2011 RSZP Levoča
Slovak telecom
Dodatok EUR pdf
č. 6 2011 Poistná zmluva Zmluva Poistenie zodpovednosti za škodu spôsob. motor. vozidlom 25. 11. 2011 31. 12. 2011 RSZP Levoča
Kooperativa
Hlavná EUR pdf
© 2005 Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých | Kasárenská 16, 054 01 Levoča
tel: +421 053 451 3649 | telefax: +421 053 451 0935 | e-mail: rszp@rszp.sk