Úvod História Fotogaléria Ponuka Kurzy Kontakt

Informačno-administratívne služby

Informačno-administratívne služby 5 - mesačný kurz. Do kurzu budú zaraďovaný zrakovo postihnutý občania s ukončeným stredným vzdelaním, absolventi kurzu Operátor počítačových programov

Absolvent kurzu musí samostatne a spoľahlivo zvládať prácu s rôznymi programovými aplikáciami osobného počítača, prácu so scanerom, tlačiarňou. Aktívne získavať a upltňovať informácie pomocou internetu. Absolvent získa teoretické i praktické vedomosti z oblasti jednoduchého účtovníctva, vedenia hospodárskej korešpondencie, marketingu a manažmentu, mé právne vedomie v oblasti pracovno-právnych vzťahov. Absolvent kurzu je schopný vo vhodne technicky vybavenom pracovisku (prispôsobenie kompenzačnými pomôckami pre zrakovo postihnutého občana) samostatne vykonávať práce technicko-administratívneho charakteru v ekonomickej oblasti. Je pripravený uplatniť sa nielen v obchodnej a podnikateľskej činnosti, ale aj v oblasti zásobovania, hospodárskej správy, službách a vo vedení administratívy.

Metódy:

V procese kurzu sa upltňujú predovšetkým metódy kompenzácie a reedukácie zraku, prednáška, výklad, rozhovor, opis, demonštrácia a praktické cvičenia. V rámci uvedených metód sa kladie dôraz na aplikáciu princípov individuálneho prístupu, názornosti a postupnosti od jednoduchšieho k zložitejšiemu a od známeho k neznámemu.Ostatné kurzy:
> Základná - sociálna rehabilitácia
> Masér
> Operátor počítačových programov
> Kartonážnik
> Košikár


Linky
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
© 2005 Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých | Kasárenská 16, 054 01 Levoča
tel: +421 053 416 6411 | telefax: +421 053 416 6432 | e-mail: rszp@rszp.sk