Úvod História Fotogaléria Ponuka Kurzy Kontakt

Informačné technológie pre ZP

Informačné technológie pre ZP 10 - mesačný kurz zameraný na zvládnutie samostatnej práce s osobným počítačom pomocou zvukových, hmatových výstupov alebo zväčšovacích programov. Do obsahovej náplne je zaradené:
 • operačný systém Windows,
 • MS Office (Word, Excel),
 • špeciálne programy pre zrakovo postihnutých,
 • práca s internetom,
 • strojopis.
 • O štúdium v tomto rekvalifikačnom kurze prejavujú záujem zrakovo postihnutí, ktorí chcú podnikať, pracovať v rôznych oblastiach, chcú sa ďalej vzdelávať na vysokých školách, teda všade tam, kde sa dá výpočtová technika s úspechom využívať. Potvrdilo sa, že počítače, ako kompenzačná pomôcka, rozširujú možnosti vzdelávania a práce pre ZP. Napriek tomu, že prispôsobovanie počítačov pre nevidiacich dosť zaostáva, môžu ich už dnes ZP využívať v pomere veľkom rozsahu.

  S výukou práce s počítačmi sa v stredisku začalo už 1. 9. 1993. Prvým vyučujúcim bol PaedDr. Jozef Franer. Pri zriadení, ale i v ďalšom priebehu kurzov, po technickej a teoretickej stránke účinne pomáhali RNDr. Branislav Mamojka, CSc., Ing. Vladimír Tarajčák a Ing. Peter Bajzát. V ďalšom roku začala v kurzoch vyučovať aj Mgr. Zuzana Labajová. Prvé dva kurzy mali päťmesačné trvanie. Priama výuka na počítačoch bola v rozsahu 340 hodín. Na základe skúseností došlo od 5. 9. 1994 k rozšíreniu kurzov na desať mesiacov. Rozsah výučby na počítačoch je v súčasnosti 680 hodín. Okrem práce s počítačmi sa frekventantmi kurzov učia pracovať so špeciálnymi počítačovými zariadeniami pre nevidiacich, ako Eureka A4, Braille'n speak. Doplnkovými predmetmi sú: písanie na kancelárskom stroji, čítanie a písanie Braillovho písma, anglický jazyk, priestorová orientácia a telesná výchova.

  Cieľom kurzu je dosiahnuť, aby absolvent dokázal samostatne pracovať s osobným počítačom pomocou zvukového, zväčšovacieho alebo braillovského prídavného zariadenia. Naučiť sa pracovať s balíkom programov ako sú: WINDOWS, MICROSOFT WORD, EXCEL, WORDPERFECT, ovládať prácu so skenerom a internetom.

  Technické vybavenie špecializovanej počítačovej triedy bolo najmä zo začiatku na slušnej úrovni. Stály nedostatok finančných prostriedkov spôsobuje, že sa nám len s námahou darí držať krok s technickým vývojom počítačovej techniky vo svete i u nás. Veľmi by sme potrebovali niekoľko počítačov s vyššími technickými parametrami.

  Doterajšími kurzami prešlo 44 absolventov, ktorí získali osvedčenie. Dvaja frekventanti absolvovali zácvik. Traja absolventi pokračujú v štúdiu na vysokých školách. Desiati sa uplatnili v pracovnom procese, čo pokladáme, vzhľadom k všeobecne vysokej nezamestnanosti, za uspokojivé. Treba si však uvedomiť, že aj v súkromnom živote ZP majú počítače veľký význam.

  Tip: Navštívte fotogalériu operátorov


  Ostatné kurzy:
  > Základná - sociálna rehabilitácia
  > Masér
  > Informačno-administratívne služby
  > Kartonážnik
  > Košikár


  Linky
  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

  Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  © 2005 Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých | Kasárenská 16, 054 01 Levoča
  tel: +421 053 416 6411 | telefax: +421 053 416 6432 | e-mail: rszp@rszp.sk