REHABILITAČNÉ STREDISKO PRE ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH V LEVOČI


Úvod História Fotogaléria Ponuka Kurzy Kontakt
Aktuálne informácie


>Rezortné vyznamenanie

> Návšteva podpredsedu vlády SR a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR
JUDr. Jána Richtera

Návšteva ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Podpredseda vlády SR a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR JUDr. Ján Richter v rámci svojich výjazdových aktivít navštívil dňa 18.10.2012 Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých v Levoči. Pán minister sa oboznámil s činnosťou, výsledkami a perspektívami strediska. Stretol sa s frekventantmi v jednotlivých kurzoch a zaujímal sa o ich životné skúsenosti a problémy v oblasti sociálnej starostlivosti. Oboznámil sa s možnosťami používania kompenzačných pomôcok, ktoré hendikepovaným výrazne uľahčia život. Najviac ho zaujali špecifické metódy zrakovo postihnutých pri využívaní informačných technológií. Pán minister ocenil význam strediska pre integráciu zrakovo postihnutých a vysoko hodnotil náročnú prácu zamestnancov.

> Prezentačné VIDEO RSZP LevočaNájdete tu
> V sekcii história sa dozviete o vzniku Rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých

> Zábery z kurzov ako aj informácie o jednotlivých kurzoch

> V ponuke sa môžete dozvedieť o možnostiach a podmienkach zaradenia dospelých zrakovo postihnutých.

> Zábery z kartonážnickych a košikárskych výrobkov


Fond pomoci RSZP
> Nadácia VÚB podporila OZ Fond pomoci RSZP svojim grantom na projekt "Hlina v rukách nevidiacich".Linky
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Valid CSS!© 2005 Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých | Kasárenská 16, 054 01 Levoča
tel: +421 053 416 6411 | telefax: +421 053 416 6432 | e-mail: rszp@rszp.sk