Úvod História Fotogaléria Ponuka Kurzy Kontakt

Masér

Masér Trvá 15 mesiacov. Absolventi získajú kvalifikáciu vykonávať klasickú, športovú a reflexnú masáž. Medzi najdôležitejšie vyučovacie predmety patria:
 • somatológia,
 • masáž - klasická, športová, reflexná,
 • odborná prax,
 • fyziatria a balneológia,
 • vyšetrovacie metódy,
 • liečebná telesná výchova,
 • základy neurológie, chirurgie a vnútorných chorôb,
 • práca s osobným počítačom.
 • Jedným z kurzov pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie je aj masérsky kurz. Po prvýkrát bol otvorený 2. februára 1978. Je všeobecne známe, že masérske povolanie je pre zrakovo postihnutých jedným z najvhodnejších. Osobitne to platí pre osoby, ktoré stratia zrak v dospelosti. Dokazuje to aj veľký záujem o túto profesiu. Za 30 rokov absolvovalo rôzne formy tohto kurzu 270 zrakovo postihnutých frekventantov. Až na malé výnimky sa všetci úspešne uplatnili. RSZP Levoča malo a má v príprave masérov vysoké renomé, kedže až do rozdelenia republiky malo celoštátnu pôsobnosť, dôkazy o tom sme dostávali z celého územia bývalej ČSSR. Dobrá povesť pretrváva až do dnešných dní.

  Kurz je veľmi náročný. V prvých rokoch kurzu predchádzala dôkladná predpracovná príprava. V neskoršom období sa táto predpríprava stala v podstate súčasťou kurzu. Po roku 1992 vplyvom administratívnych zásahov došlo prechodne k určitým zmenám, ktoré našim kurzom poškodili. Zúžil sa ich obsahový program. Došlo k určitým obmedzeniam, ktoré vážnym spôsobom nepriaznivo ovplyvnili celkovú odbornú prípravu dospelých zrakovo postihnutých na masérske povolanie. Vďaka úsiliu vedenia RSZP a pedagogických pracovníkov od februára 1999 masérske kurzy nadobudli predchádzajúcu úroveň. Koncepcia kurzov je zostavená opäť tak, aby jeho absolventi získali kvalifikáciu na masáž klasickú, športovú a reflexnú.

  Hlavnú zásluhu na rozvoji masérskeho kurzu mal MUDr. Alojz Rosina, ktorý sa príprave zrakovo postihnutých masérov venoval mnoho rokov. Bol hlavným zostavovateľom obsahovej náplne, ako učiteľ nastolil vysokú náročnosť prípravy. Prejavilo sa to už v spomínanej povesti našej masérskej školy. Od septembra 1992 MUDr. Rosinu vystriedal MUDr. Michal Mochnacký v spolupráci s MUDr. Vladimírom Legáthom. Potrebné je však vyzdvihnúť aj organizačnú a edukačnú prácu všetkých pedagogických pracovníkov RSZP, ale aj externých spolupracovníkov. Z kmeňových zamestnancov je to najmä Ružena Koubeková, ktorá v RSZP pôsobí od roku 1985 s tri a pol ročnou prestávkou, počas ktorej vyučovala v SZŠ. Z externých pracovníkov v RSZP najdlhšie pôsobí Mária Harnišová, vrchná sestra Rehabilitačného oddelenia v Levoči.

  Podmienky kurzu sa postupne zlepšovali aj po technickej stránke. Pribúdali didaktické pomôcky - televízne lupy, magnetofóny, Eureka A4, Braille'n speak (špeciálny hovoriaci počítač pre nevidiacich), anatomické názorniny i modely ľudských orgánov a od septembra 1999 sa začalo aj s výučbou na špeciálne upravených osobných počítačoch, čo si vyžiadala naliehavosť riešenie vedenia evidencie pacientov. Masérske triedy sú tiež vybavené modernými hydraulickými ležadlami a stoličkami, biolampou, parafínom, a to všetko prispieva k zvýšeniu odbornej prípravy masérov na ich povolanie.

  Do roku 1992 sa absolventi nášho masérskeho kurzu na základe dovtedy platnej vyhlášky bez problémov uplatňovali v zdravotníckych zariadeniach, avšak zmena postojov MZ SR v tejto oblasti viedla k prijatiu takej legislatívy, ktorá neumožňuje absolventom nášho masérskeho kurzu uplatňovať sa v liečebnom procese v rámci zdravotníckych zariadení aj napriek dlhoročne preukazovanej vysokej kvalite ich práce.

  Vedenie RSZP tieto okolnosti má na zreteli a úsiluje sa o rozširovanie možnosti pracovného uplatnenia sa svojich absolventov.

  Tip: Navštívte fotogalériu masérov


  Ostatné kurzy:
  > Základná - sociálna rehabilitácia
  > Operátor počítačových programov
  > Informačno-administratívne služby
  > Kartonážnik
  > Košikár


  Linky
  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

  Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  © 2005 Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých | Kasárenská 16, 054 01 Levoča
  tel: +421 053 416 6411 | telefax: +421 053 416 6432 | e-mail: rszp@rszp.sk