Úvod História Fotogaléria Ponuka Kurzy Zverejňovanie Kontakt


Základná - sociálna rehabilitácia Masér
Základná - sociálna rehabilitácia Masér
Trvá 5 mesiacov s nástupom v septembri a februári. Je zameraný na výcvik základných zručností nevyhnutných ... Trvá 15 mesiacov. Absolventi získajú kvalifikáciu vykonávať klasickú, športovú a reflexnú masáž ...

Základná - sociálna rehabilitácia Masér
Informačné technológie pre ZP Informačno-administratívne služby
10 mesačný kurz zameraný na zvládnutie samostatnej práce s osobným počítačom ... 5 - mesačný kurz. Do kurzu budú zaraďovaný zrakovo postihnutý občania s ukončeným stredným vzdelaním ...

Základná - sociálna rehabilitácia Masér
Kartonážnik Košikár
10 - mesačný kurz zameraný na zvládnutie pracovných metód a postupov výrobnej technológie ... 10 - mesačný kurz. Absolventi si osvoja praktické postupy a technológie pri výrobe rôznych košikárskych výrobkov ...

Základná - sociálna rehabilitácia
Individuálna príprava
5 - mesačný kurz. Poskytuje prípravu na:
stredoškolské štúdium
vysokoškolské štúdium


Linky
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
© 2005 Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých | Kasárenská 16, 054 01 Levoča
tel: +421 053 416 6411 | telefax: +421 053 416 6432 | e-mail: rszp@rszp.sk