Úvod História Fotogaléria Ponuka Kurzy Kontakt

Košikár

Košikár 10 - mesačný kurz. Absolventi si osvoja praktické postupy a technológie pri výrobe rôznych košikárskych výrobkov z prútia. Medzi najdôležitejšie predmety patria:
 • materiály,
 • technológia,
 • pracovný výcvik,
 • hospodársky zemepis,
 • práca s osobným počítačom.
 • Dôvodov pre zaradenie košikárov do programu pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie bolo viacero. Predovšetkým dlhoročné skúsenosti u nás i v zahraničí jednoznačne potvrdzujú dostupnosť a vhodnosť košikárstva pre úspešnú pracovnú sebarealizáciu zrakovo postihnutých.

  Významnú úlohu zohráva narastajúci záujem o košikárske výrobky a to nielen doma, ale i v zahraničí a napokon zriadenie košikárskej dielne nevyžaduje mimoriadne vysoké náklady a košikárska výroba sa sá vykonávať aj doma, pričom sa jej môžu úspešne venovať tiež starší zrakovo postihnutý jedinci.

  V septembri 1994 sme otvorili prvý 5-mesačný kurz košikárov. Celkom sa uskutočnili dva 5-mesačné kurzy košikárov, ktoré na jednej strane potvrdili svoju opodstatnenosť, ale zároveň vyvolali potrebu rozšírenia kurzu na 10 mesiacov. Tým sa vytvoril dostatočný časový priestor pre praktický výcvik na nadobudnutie požadovanej výkonnosti. Preto od septembra 1995 sme začali realizovať 10-mesačné kurzy košikárov, v rámci ktorých sa frekventanti naučili pliesť podnosy, darčekové, nákupné, hubárske, odpadkové i koše na bielizeň a opletať fľaše či demižóny.

  O skvalitnenie výučby košikárstva sa zaslúžil dielenský učiteľ Ján Muránský, ktorému pri tvorbe učebných textov výdatne pomáhala učiteľka Viera Ličková.

  V súčastnom období sa usilujeme o modernizáciu výučby košikárov. Vo februári 2002 sme do vyučovacieho procesu zaradili prácu s osobnými počítačmi. Rekvalifikačný kurz košikárov doteraz úspešne absolvovalo 32 frekventantov v 6 kurzoch.

  Tip: Navštívte fotogalériu košikárov


  Ostatné kurzy:
  > Základná - sociálna rehabilitácia
  > Masér
  > Operátor počítačových programov
  > Informačno-administratívne služby
  > Kartonážnik


  Linky
  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

  Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  © 2005 Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých | Kasárenská 16, 054 01 Levoča
  tel: +421 053 416 6411 | telefax: +421 053 416 6432 | e-mail: rszp@rszp.sk