Úvod História Fotogaléria Ponuka Kurzy Kontakt

Kartonážnik

Kartonážnik 10 - mesačný kurz zameraný na zvládnutie pracovných metód a postupov výrobnej technológie kartonážnických výrobkov - krabíc, kaziet, obalov a puzdier. Medzi najdôležitejšie predmety patria:
 • odborný výcvik,
 • technológia a materiály v kartonážnictve,
 • čítanie a písanie bodového písma,
 • práca s osobným počítačom,
 • písanie na stroji.
 • Cieľom kurzu kartonážnik je zvládnutie pracovných metód a postupov, výrobnej technológie, práce s príslušnými prístrojmi a pomôckami, osvojenie si poznatkov o vhodných výrobných materiáloch, dôsledné uplatňovanie pracovnej disciplíny, zásad a principov ochrany a bezpečnosti pri práci.

  Cieľom kurzu kartonážnik v širšom slova zmysle je spoľahlivé zvládnutie pracovných úkonov a postupov pri výrobe rôznych kartonážnickych výrobkov ako sú krabičky rôznych veľkostí pre klenotnícke výrobky, kozmetiku, brúsené sklo, potraviny, drogistický tovar a rôzne darčekové predmety i pri zhotovovaní jednoduchej hrebeňovej väzby tak, aby zrakovo postihnutí absolventi kurzu pre kartonážnikov dokázali pracovať samostatne na požadovanej kvalitatívnej úrovni. Za týmto účelom bolo do prípravy zaradené teoretické i praktické vyučovanie z odboru kartonážnik, čítanie a písanie bodového písma, písanie na kancelárskom stroji, ovládanie osobných počítačov kvôli samostatnej písomnej komunikácii, priestorová orientácia pre samostatnosť v pohybe, matematika v rozsahu základných matematických úkonov, hospodársky zemepis a telesná výchova.

  Galantérna kartonáž:

  Cieľom vzdelávacej aktivity galantérna kartonáž zrakovo postihnutých je zvládnutie pracovných metód a postupov, výrobnej technológie, práce s príslušnými prístrojmi a pomôckami, osvojenie si poznatkov o vhodných výrobných materiáloch, dôsledne uplatňovanie pracovnej disciplíny, zásad a princípov ochrany a bezpečnosti pri práci.

  Úlohou 5-mesačného kurzu galantérna kartonáž je zdokonaliť sa v kartonážnickom odbore a naučiť sa zhotovovať rôzne druhy kartonážnických výrobkov, ktoré sa svojou charakteristikou približujú k umeleckým výrobkom. Ide o rôzne druhy výrobkov zhotovovaných kombináciou kartónu, papiera, textilu (hodváb, plyš, zamat), vaty a kože tak ako je to uvedené v učebných osnovách.

  Pri zhotovovaní týchto výrobkov môžu aj ťažko zrakovo postihnutý uplatniť svoju predstavivosť, fantáziu, zručnosť, a tvorivosť.

  Pre prípravu v tejto vzdelávacej aktivite kvôli získaniu vyššej úrovne samostatnosti a pohotovosti do učebného plánu zaraďujeme aj učebné predmety: čítanie a písanie bodového písma, telesná výchova, písanie na stroji, priestorovú orientáciu a prácu s osobnými počítačmi.

  Tip: Navštívte fotogalériu kartonážnikov


  Ostatné kurzy:
  > Základná - sociálna rehabilitácia
  > Masér
  > Operátor počítačových programov
  > Informačno-administratívne služby
  > Košikár


  Linky
  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

  Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  © 2005 Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých | Kasárenská 16, 054 01 Levoča
  tel: +421 053 416 6411 | telefax: +421 053 416 6432 | e-mail: rszp@rszp.sk