Úvod História Fotogaléria Ponuka Kurzy Kontakt

"Hlina v rukách nevidiacich"

Fond Pomoci pri Rehabilitačnom stredisku pre zrakovo postihnutých (RSZP), poskytuje duchovnú, poradenskú, odbornú a materiálnu pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom v oblasti vzdelávania, rehabilitácie, rekvalifikácie, pracovného uplatnenia na trhu práce, kultúrno spoločenského i športového vyžitia. V tejto súvislosti FP prispel za finančnej pomoci Nadácie VÚB k vybaveniu pracovnej dielne keramickou pecou, hrnčiarským kruhom a potrebnými pomôckami, aby aj takáto forma ergoterapie prispievala k čo najkvalitnejšej rehabilitácií zrakovo postihnutých frekventantov.
Cieľom projektu je:
- rozšírenie materiálneho vybavenia Pracovnej dielne v RSZP o keramickú tvorbu, kde sa budú uplatňovať prvky ergoterapie,
- rozvíjanie jemnej motoriky, manuálnych zručností, predstavivosti, sebavyjadrenia a sebarealizácie u zrakovo postihnutých frekventantov,
- rozšírenie možností ich uplatnenia sa na trhu práce po nadobudnutí skúseností s hrnčiarskou výrobou,
- prezentácia našich prác intaktnej populácií, ktorá prispeje k socializácií a integrácií zrakovo postihnutých do spoločnosti vidiacich.

Fotogaléria
Hlina v rukách nevidiacich Hlina v rukách nevidiacich Hlina v rukách nevidiacich
Hlina v rukách nevidiacich Hlina v rukách nevidiacich Hlina v rukách nevidiacich


Linky
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
© 2005 Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých | Kasárenská 16, 054 01 Levoča
tel: +421 053 416 6411 | telefax: +421 053 416 6432 | e-mail: rszp@rszp.sk