Úvod História Fotogaléria Ponuka Kurzy Kontakt

Faktúry od 01. 01. 2013

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
Faktúra číslo Dodávateľ IČO Predmet dodávky Hodnota s DPH Dátum doručenia Dátum zaplatenia
1/13 Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 Telefónne poplatky 15,84 EUR 2.1.2013 11.1.2013
2/13 LEVONET, s.r.o., nám.M.Pavla 38, Levoča 36480983 Mesačný paušál za internet 98,75 EUR 3.1.2013 14.1.2013
3/13 AJFA AVIS,s.r.o., Klemensova 34, Žilina 31602436 Predplatné publikácie 49,50 EUR 4.1.2013 14.1.2013
4/13 VEOLIA, Podt.vod.spol.,Hraničná 17, Poprad 36500968 Zrážková voda-stočné 202,12 EUR 4.1.2013 14.1.2013
5/13 Telefónika Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava 35848863 Telefónne poplatky 5,90 EUR 4.1.2013 14.1.2013
6/13 RWE Gas Slovensko, Mlynská 31, Košice 44291809 Plyn za január 2013 1 724,00 EUR 4.1.2013 14.1.2013
7/13 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Telefónne poplatky 24,43 EUR 7.1.2013 14.1.2013
8/13 Le Cheque Dejeuner, s.r.o, Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Stravné lístky 1 515,00 EUR 9.1.2013 14.1.2013
9/13 ECOPRESS, a. s., Seberiniho 1, Bratislava 20917242 Predplatné časopisu Sestra 15,00 EUR 9.1.2013 14.1.2013
10/13 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Telefónne poplatky 78,13 EUR 9.1.2013 14.1.2013
11/13 VSE, Mlynská 31, Košice 36211222 Spotreba elektriny za 12/2012 -243,69 EUR 10.1.2013 14.1.2013
12/13 HOEL-Ing.Z.Hogya, Gagarinovo nám. 7, Košice 11965991 Revízia el. inštalácie reg.stanice zem.plynu 51,23 EUR 10.1.2013 21.1.2013
13/13 SWAN,a.s., Borská 6, Bratislava 35680202 Telefónne poplatky 55,87 EUR 11.1.2013 21.1.2013
14/13 IURA EDITION, s.r.o., Oravská 17, Bratislava 31348262 Predplatné mesačníka Účtovníctvo RO a obcí 64,66 EUR 14.1.2013 21.1.2013
15/13 Šoltýs-výťahy s.r.o., Mlynská 1349/5 36208655 Revízia výťahu 127,20 EUR 15.1.2013 21.1.2013
16/13 Poradca podnikateľa,s.r.o., M.Rázusa 23/A, Žilina 31592503 Finančný spravodajca 11,30 EUR 15.1.2013 21.1.2013
17/13 Spiš Market, s.r.o., Šafárikovo nám. 1, Sp. Nová Ves 31729541 Mäso a mäsové výrobky 109,89 EUR 16.1.2013 21.1.2013
18/13 Mária Galajdová, Žiacka 29, Levoča 14372851 Potraviny 942,30 EUR 17.1.2013 29.1.2013
19/13 Černický Pavol, Nemešany 81, 05302 Sp. Hrhov 14375168 Kontrola has. prístrojov a pož. hydrantov 195,00 EUR 21.1.2013 29.1.2013
20/13 Ille-Papier.Service SK,s.r.o., Lichardova 16, Skalica 36226947 Hygienické potreby 15,89 EUR 21.1.2013 29.1.2013
21/13 Ing. Michal Kešeľák-Javorina,Lipová 42, Smižany 10764453 Zemiaky konzumné 60,00 EUR 21.1.2013 29.1.2013
22/13 Spiš Market, s.r.o., Šafárikovo nám. 1, Sp. Nová Ves 31729541 Mäso a mäsové výrobky 220,16 EUR 21.1.2013 29.1.2013
23/13 AG FOODS,s.r.o, Moyzesova 10, Pezinok 34144579 Potraviny 180,84 EUR 23.1.2013 29.1.2013
24/13 BIDVEST Slovakia,s.r.o., Piešťanská 71, Nové Mesto n/V. 34152199 Potraviny 122,58 EUR 23.1.2013 29.1.2013
25/13 Prokyon-Kamenický, Mariánske nám. 1, Sp. Podhradie 37480642 Tlačiarenské práce 34,80 EUR 24.1.2013 29.1.2013
26/13 Spišák Stanislav, Potočná 32, Levoča 37426963 Odborné prehliadky a skúšky el. inštalácií 2 500,00 EUR 28.1.2013 6.2.2013
27/13 Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 35848863 Telefónne poplatky 11,82 EUR 30.1.2013 6.2.2013
28/13 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, Bratislava 35697270 Telefónne poplatky 14,32 EUR 30.1.2013 6.2.2013
29/13 Spiš Market,s.r.o, Šafárikovo nám.1, Sp. N. Ves 31729541 Mäso a mäsové výrobky 311,49 EUR 4.2.2013 13.2.2013
30/13 LEVONET, s.r.o, Levoča 36480983 Internet - paušál 01/13 98,75 EUR 4.2.2013 13.2.2013
31/13 Leočský gastronóm,V.Bigoš, Levoča 10757597 Potraviny 17,90 EUR 5.2.2013 13.2.2013
32/13 Mária Galajdová, Žiacka 29, Levoča 14372851 Potraviny 503,94 EUR 5.2.2013 13.2.2013
33/13 Vladimír Bigoš, Levočský gastronóm, Levoča 10757597 Potraviny, zelenina 149,73 EUR 5.2.2013 13.2.2013
34/13 RWE Gas Slovensko, Košice 44291809 Zemný plyn za 2/13 1 724,00 EUR 6.2.2013 13.2.2013
35/13 Ľ. Kaňuch, Iliašovce 34572970 Služby technika BOZP za 1/13 50,00 EUR 6.2.2013 13.2.2013
36/13 Slovak Telekom, Bratislava 37563469 Paušál za 1/13 24,43 EUR 8.2.2013 19.2.2013
37/13 Slovak Telekom, Bratislava 37563469 Telefónne poplatky za 1/13 78,62 EUR 11.2.2013 19.2.2013
38/13 Ing. S. Kočišová, Slovenská 386/26, Sp. Vlachy 44828446 Posteľné prádlo 89,20 EUR 11.2.2013 19.2.2013
39/13 VSE, a. s. Košice 36211222 Spotreba elektriny za 1/13 12,51 EUR 11.2.2013 19.2.2013
40/13 SWAN, a. s. Bratislava 35680202 Telefónne poplatky za 1/13 66,77 EUR 11.2.2013 19.2.2013
41/13 FESI comp., s. r. o, Duklianska 3, Sp. Nová Ves 36597431 Program AVG 214,52 EUR 12.2.2013 19.2.2013
42/13 VEOLIA, Podtatranská vod. Spol., Hraničná 17, Poprad 36500968 Vodné a stočné za 11.-12./2013 189,91 EUR 14.2.2013 19.2.2013
44/13 Mgr.Zuzana Zoričáková, Košická 22, Levoča 33053260 Zdravotnícky materiál 95,61 EUR 15.2.2013 25.2.2013
45/13 BIDVEST Slovakia s.fr.o., Piešťanská 71, Nové Mesto n/V. 34152199 Mäso a zelenina 139,60 EUR 15.2.2013 25.2.2013
46/13 Asystel, s.r.o. Topoľová 17/12, Sp. Nová Ves 45634289 Servisné práce v telefónnej ústredni 138,00 EUR 18.2.2013 25.2.2013
43/13 VEOLIA, Podtatranská vod. Spol., Hraničná 17, Poprad 36500968 Vyčistenie kanála v kuchyni 189,91 EUR 14.2.2013 25.2.2013
47/13 Zwanzigerová Alžbeta, Závada 38, Levoča 11950315 Čistiace prostriedky 84,86 EUR 26.2.2013 5.3.2013
48/13 UNIQA poisťovňa,a.s., Lazaretská , Bratislava 27 653501 Poistenie majetku 1 131,00 EUR 26.2.2013 5.3.2013
49/13 BIDVEST Slovakia s.fr.o., Piešťanská 71, Nové Mesto n/V. 34152199 Zelenina, mäso 144,42 EUR 27.2.2013 5.3.2013
50/13 Kešeľák Michal - Javorina, Lipová 42, Smižany 10764453 Zemiaky konzumné 60,00 EUR 27.2.2013 5.3.2013
51/13 Orange a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 Telefónne poplatky 13,99 EUR 1.3.2013 8.3.2013
52/13 Spiš. Market, s.r.o., Šaf. nám. 1, Sp. Nová Ves 31729541 Mäso a mäsové výrobky 227,60 EUR 1.3.2013 8.3.2013
53/13 V. Bigoš, Levočský gastrodom, Levoča 10757597 Potraviny, zelenina 130,53 EUR 1.3.2013 8.3.2013
54/13 V. Bigoš, Levočský gastrodóm, Levoča 10757597 Potraviny 9,62 EUR 1.3.2013 8.3.2013
55/13 M. Galajdová, Žiacka 29, Levoča 14372851 Potraviny, zelenina 818,17 EUR 1.3.2013 8.3.2013
56/13 Telefónika Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, Bratislava 35848863 Telefónne poplatky 12,10 EUR 1.3.2013 8.3.2013
57/13 J. Varga - Vatech, Okružná 106/116, Zemplínska Teplica 33950172 Plynový kotol TopGas 80 270,00 EUR 4.3.2013 8.3.2013
58/13 Spiš Market, s.r.o., Šaf. nám. 1, Sp. Nová Ves 31729541 Mäso a mäsové výrobky 105,77 EUR 5.3.2013 12.3.2013
59/13 LEVONET, s.r.o., Nám. Majstra Pavla 38, Levoča 36480983 Internet - poplatky 98,75 EUR 5.3.2013 8.3.2013
60/13 Slovak Telekom,a.s., Karadžičová 10, Bratislava 35763469 Telefónne poplatky 24,43 EUR 5.3.2013 8.3.2013
61/13 Ľ. Kaňuch, Iliašovce 22, Smižany 34572970 Služby technika BOZP 50,00 EUR 6.3.2013 12.3.2013
62/13 J. Danko, Šrobárová 2682/42, Poprad 32862644 Použitie cisterny 164,41 EUR 6.3.2013 12.3.2013
63/13 RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, Košice 44291809 Zemný plyn 1 724,00 EUR 7.3.2013 12.3.2013
64/13 Slovak Telekom,a.s., Karadžičová 10, Bratislava 35763469 Telefónne poplatky 78,14 EUR 7.3.2013 12.3.2013
65/13 Manutan Slovakia, s.r.o., Galvániho 7/B, Bratislava 35885815 Náustky na detektor alkoholu 43,62 EUR 7.3.2013 12.3.2013
66/13 M. Dzugas-Autoškola, J.Francisciho 23, Levoča 40857662 Školenie vodičov 15,00 EUR 8.3.2013 19.3.2013
67/13 VSE a.s.,Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina - preplatok 4,14 EUR 11.3.2013 18.3.2013
68/13 SWAN, a.s., Borská 6, Bratislava 35680202 Telefónne služby 31,98 EUR 12.3.2013 19.3.2013
69/13 Ing. A. Ferenc - TOPO, Železničiarska 19, Prešov 32923244 Čistiace prostriedky 304,60 EUR 12.3.2013 19.3.2013
70/13 Spiš Market, s.r.o., Šaf. nám. 1, Sp. Nová Ves 31729541 Mäso a mäsové výrobky 203,53 EUR 14.3.2013 19.3.2013
71/13 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom 34152199 Mäso, potraviny 127,81 EUR 15.3.2013 25.3.2013
72/13 Zemčák M., Výroba kľúčov, Železničný riadok 9, Levoča 33056137 Výroba kľúčov, ostrenie, zámok 44,18 EUR 18.3.2013 25.3.2013
73/13 Nobyt, s.r.o., Sabinovská 32, Prešov 1 36451941 Prútie 378,00 EUR 18.3.2013 25.3.2013
74/13 PP-revízie, s.r.o., Lipová 2027/6, Sp. Nová Ves 44612231 Revízia kotolne a tlak. nádob 93,00 EUR 19.3.2013 25.3.2013
75/13 M.Galajdová, Žiacka 29, Levoča 14372851 Potraviny 551,23 EUR 19.3.2013 25.3.2013
76/13 M. Kešeľák - JAVORINA, Lipová 42, Smižany 10764453 Konzumné zemiaky 60,00 EUR 20.3.2013 25.3.2013
77/13 ALKOMA s.r.o., Dolný Šianec 16, Trenčín 36335631 Alkoholtester - oprava 31,60 EUR 25.3.2013 2.4.2013
78/13 Spiš Market, s.r.o., Šaf. nám. 1, Sp. Nová Ves 31729541 Mäso a mäsové výrobky 211,27 EUR 25.3.2013 2.4.2013
79/13 D. Slaninka, Kamenárska 5, Sp. Nová Ves 10756744 Odborná skúška plynového zariadenia 256,26 EUR 26.3.2013 2.4.2013
80/13 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, Osčadnica 44925417 Alternatívny toner 208,80 EUR 26.3.2013 2.4.2013
81/13 Orange Slovensko, a.s., Metodová 8, Bratislava 35697270 Telefónne poplatky 13,02 EUR 27.3.2013 9.4.2013
82/13 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom 34152199 Ryby, mäso 130,50 EUR 27.3.2013 9.4.2013
83/13 Spiš Market, s.r.o., Šaf. Nám. 1, Sp. Nová Ves 31729541 Mäso a mäsové výrobky 122,27 EUR 3.4.2013 9.4.2013
84/13 V. Bigoš- Levoč. Gastrodom, Nám. Majstra Pavla 35, Levoča 10757597 Ovocie, zelenina 175,34 EUR 3.4.2013 9.4.2013
85/13 V. Bigoš- Levoč. Gastrodom, Nám. Majstra Pavla 35, Levoča 10757597 Potraviny 9,72 EUR 3.4.2013 9.4.2013
86/13 VEOLIA, PVPS a.s., Hraničná 662/17, Poprad 36500968 Vodné, stočné 230,77 EUR 4.4.2013 9.4.2013
87/13 LEVONET, s.r.o., Námestie Majstra pavla 38, Levoča 36480983 Internet - mesačný paušál 98,75 EUR 5.4.2013 10.4.2013
88/13 Slovak telekom, a.s.,Karadžičová 10, Bratislava 35763469 Internetový prístup 24,43 EUR 5.4.2013 10.4.2013
89/13 Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 35848863 Telefónne služby 7,94 EUR 5.4.2013 10.4.2013
90/13 RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, Košice 44291809 Zemný plyn 1 724,00 EUR 5.4.2013 10.4.2013
91/13 M. Galajdová, Žiacka 29, Levoča 14372851 Potraviny 495,61 EUR 5.4.2013 16.4.2013
92/13 SOBWATER,s.r.o., Slavkovská 6, Levoča 36457167 Tabletová soľ 30,60 EUR 9.4.2013 16.4.2013
93/13 Slovak Telekom, a.s.,Karadžičová 10, Bratislava 35763469 Služby pevnej siete 77,46 EUR 9.4.2013 16.4.2013
94/13 Východosl. Energetiká, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina - preplatok 44,65 EUR 9.4.2013 18.4.2013
95/13 S. Chovančík, M.R.Štefánika 22, Levoča 46173927 Stravovanie 150,00 EUR 9.4.2013 16.4.2013
96/13 SWAN, a.s., Borská 6, Bratislava 35680202 Telefónne služby 28,07 EUR 10.4.2013 16.4.2013
97/13 Ing. P. Chalupecký-SystemHouse, Košická 67/3, Levoča 34802665 Servis výpočtovej techniky 109,65 EUR 10.4.2013 16.4.2013
98/13 Ľ. Kaňuch, Iliašovce 22, Smižany 34572970 Služby technika BOZP za marec 50,00 EUR 10.4.2013 16.4.2013
99/13 Ing. M. Kešeľák - JAVORINA, Lipová 42, Smižany 10764453 Konzumné zemiaky 64,80 EUR 15.4.2013 24.4.2013
100/13 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, N. M. n. Váhom 34152199 Mäso, potraviny a zelenina 158,65 EUR 17.4.2013 24.4.2013
101/13 I. Huska HASKY-servis, J. Czauczika 1647/6, Levoča 46113606 Servisné práce 92,00 EUR 17.4.2013 24.4.2013
102/13 M. Galajdová, Žiacka 29, Levoča 14372851 Potraviny 565,46 EUR 18.4.2013 24.4.2013
103/13 VRBOVNICA, Orech.-Sklen. 2890, Bardejovská Nová Ves 37886321 Sadenice 24,70 EUR 23.4.2013 30.4.2013
104/13 A. Cmorejová, Nemešany 81, Nemešany 46114416 Hasiaci prístroj P6 45,00 EUR 23.4.2013 30.4.2013
105/13 V. Šefčíková, Nám. Majstra Pavla 8, Levoča 37477277 Kancelárske potreby 54,80 EUR 24.4.2013 30.4.2013
106/13 Tyflocomp s.r.o., Sekulská 1, Bratislava 35709413 Bumpon - reliéfne samolepky 27,60 EUR 24.4.2013 30.4.2013
107/13 Pharmalena s.r.o., Kukučínová 3, Levoča 44225253 Lieky a zdravotnícke potreby 55,93 EUR 24.4.2013 30.4.2013
108/13 I. Huska HASKY-servis, J. Czauczika 1647/6, Levoča 46113606 Servisné práce 122,00 EUR 29.4.2013 9.5.2013
109/13 Ľ. Sobinovský, J. Francisciho 20, Levoča 10766634 Poistný ventil 70,80 EUR 30.4.2013 9.5.2013
110/13 V. Kamenický-PROKYON, Štúrova 5, Sp. Podhradie 37480642 Pečiatky 52,50 EUR 2.5.2013 9.5.2013
111/13 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 Telefónne poplatky 11,24 EUR 2.5.2013 9.5.2013
112/13 Ľ. Kaňuch, Iliašovce 22, Smižany 34572970 Služby technika BOZP 50,00 EUR 3.5.2013 13.5.2013
113/13 LEVONET, s.r.o., Nám. Majstra Pavla 38, Levoča 36480983 Mesačný paušál 98,75 EUR 3.5.2013 13.5.2013
114/13 Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10, Bratislava 35763469 Telefónne poplatky 24,43 EUR 6.5.2013 13.5.2013
115/13 VOMAS, v.o.s.,Novoveská cesta 31, Levoča 31649301 Sušiak bielizne 42,00 EUR 6.5.2013 13.5.2013
116/13 V. Bigoš-Levočský Gastrodom, Nám. Majst. Pavla 35, Levoča 10757597 Potraviny, zelenina 17,10 EUR 6.5.2013 13.5.2013
117/13 M. Galajdová, Žiacka 29, Levoča 14372851 Potraviny 595,77 EUR 6.5.2013 13.5.2013
118/13 V. Bigoš-Levočský Gastrodom, Nám. Majst. Pavla 35, Levoča 10757597 Potraviny, zelenina 192,96 EUR 6.5.2013 13.5.2013
119/13 L. Kedžuch-AUTO-PNEU-SERVIS, Francisciho 14, Levoča 34803301 Prezutie pneumatík 27,00 EUR 7.5.2013 13.5.2013
120/13 Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 35848863 Telefónne poplatky 3,02 EUR 7.5.2013 13.5.2013
121/13 Spiš Market, spol. s.r.o., Šafárikovo. nám. 1, Sp. Nová Ves 31729541 Mäso, mäsové výrobky 642,39 EUR 7.5.2013 15.5.2013
122/13 RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, Košice 44291809 Zemný plyn 1 724,00 EUR 7.5.2013 15.5.2013
123/13 Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10, Bratislava 35763469 Telefónne poplatky 79,16 EUR 9.5.2013 15.5.2013
124/13 Ing. M. Kešeľák - JAVORINA, Lipová 42, Smižany 10764453 Nákup zemiakov 54,00 EUR 9.5.2013 15.5.2013
125/13 P. Vanacký POK, Špitalska 15, Levoča 37479393 Kontrola komínov 120,00 EUR 9.5.2013 15.5.2013
126/13 Atlantis Systems, s.r.o., Gorkého 6, Bratislava 35844230 Obnova domény: rszp.sk 95,95 EUR 9.5.2013 15.5.2013
127/13 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina 18,95 EUR 10.5.2013 15.5.2013
128/13 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71,Nové M. n. Váhom 34152199 Potraviny 131,54 EUR 10.5.2013 15.5.2013
129/13 SWAN, a.s., Borská 6, Bratislava 35680202 Telefónne služby 39,50 EUR 13.5.2013 22.5.2013
130/13 ILLE-Papier-Service SK, Lichardova 16, Skalica 36226947 Čistiace potreby 15,89 EUR 13.5.2013 22.5.2013
131/13 M. Galajdová, Žiacka 29, Levoča 14372851 Potraviny 388,60 EUR 15.5.2013 22.5.2013
132/13 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71,Nové M. n. Váhom 34152199 Mäso 79,02 EUR 15.5.2013 22.5.2013
133/13 VEOLIA, PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad 36500968 Vodné a stočné 1 084,09 EUR 17.5.2013 22.5.2013
134/13 Ing. J. Janečko, Krčméryho 6/17, Sp. Nová Ves 10757937 Vykonaná práca 01-03/2013 179,25 EUR 17.5.2013 22.5.2013
135/13 Ing. S. Kočišová, Slovenská 386/26, Sp. Vlachy 44828446 Pranie prádla 104,54 EUR 17.5.2013 22.5.2013
136/13 Asystel, s.r.o., Topoľová 17/12, Sp. Nová Ves 45634289 Oprava telefónnej ústredne 624,00 EUR 23.5.2013 29.5.2013
137/13 FALTOUR P. Faltin, Hronská 1197, Dobšiná 35126035 Preprava autobusom 181,00 EUR 29.5.2013 5.6.2013
138/13 KOHIPRES, spol. s r.o., 908 65 Mokrý Háj 708, 36249670 Učebné pomôcky - plátno 248,00 EUR 29.5.2013 5.6.2013
139/13 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 Telefónne poplatky 11,83 EUR 29.5.2013 5.6.2013
140/13 Ľ. Kaňuch, Iliašovce 22, Smižany 34572970 Služby technika BOZP 50,00 EUR 30.5.2013 5.6.2013
141/13 VEROZ Levoča, s.r.o., Vysoká 405/51, Levoča 36597830 Výmena prepäťových ochrán 202,01 EUR 3.6.2013 11.6.2013
142/13 M. Galajdová, Žiacka 29, Levoča 14372851 Potraviny 576,72 EUR 4.6.2013 11.6.2013
143/13 V. Bigoš - Levoč. GASTRODOM, Nám. M. Pavla 35, Levoča 10757597 Potraviny, ovocie, zelenina 249,67 EUR 4.6.2013 11.6.2013
144/13 V. Bigoš - Levoč. GASTRODOM, Nám. M. Pavla 35, Levoča 10757597 Potraviny 10,65 EUR 4.6.2013 11.6.2013
145/13 J. Zoričák - Zonic, Ružová 36, Levoča 37479369 Elektromateriál 109,28 EUR 4.6.2013 11.6.2013
146/13 Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10, Bratislava 35763469 Telefónne poplatky 24,43 EUR 4.6.2013 11.6.2013
147/13 Teléfonica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 35848863 Telefónne poplatky 6,23 EUR 5.6.2013 11.6.2013
148/13 RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, Košice 44291809 Zemný plyn 1 724,00 EUR 6.6.2013 13.6.2013
149/13 LEVONET, s.r.o., Nám. Majstra Pavla 38, Levoča 36480983 Internet - paušál 98,75 EUR 6.6.2013 13.6.2013
150/13 Elektro montáž. práce, F. Rybka, Komenského 586/14, Poprad 44771258 Servis vzduchotechniky a požiar. klapiek 200,00 EUR 7.6.2013 13.6.2013
151/13 Spiš Market, s.r.o., Šafárikovo nám. 1, Sp. Nová ves 31729541 Mäso, mäsové výrobky 490,92 EUR 7.6.2013 13.6.2013
152/13 Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10, Bratislava 35763469 Telefónne poplatky 78,65 EUR 7.6.2013 13.6.2013
153/13 Ing. J. Janečko, Krčméryho 6/17, Sp. Nová ves 10757937 Vykonaná práca 04-05/2013 119,50 EUR 10.6.2013 19.6.2013
154/13 Ing. S. Kočišová, Slovenská 386/26, Sp. Vlachy 44828446 Pranie prádla 97,86 EUR 10.6.2013 19.6.2013
155/13 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina - preplatok 157,78 EUR 10.6.2013 17.6.2013
156/13 SWAN, a.s., Borská 6, Bratislava 35680202 Telefónne poplatky 25,73 EUR 12.6.2013 19.6.2013
157/13 R. Lučivjanský, Obchodná 81/29, Hrabušice 35320214 Oprava kopírov. stroja 89,00 EUR 12.6.2013 19.6.2013
158/13 EUROGASTROP, s.r.o., Bardejovská 15, Prešov 44137761 Panva smaž. Pl. 50l - kapitál 2 595,60 EUR 21.6.2013 3.7.2013
159/13 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 Telefónne poplatky 18,00 EUR 28.6.2013 8.7.2013
160/13 Ľ. Kaňuch, Iliašovce 22, Smižany 34572970 Služby technika BOZP 50,00 EUR 1.7.2013 8.7.2013
161/13 V. Bigoš-Levočský Gastrodom, Nám. Majst. Pavla 35, Levoča 10757597 Potraviny, ovocie a zelenina 182,70 EUR 2.7.2013 8.7.2013
162/13 V. Bigoš-Levočský Gastrodom, Nám. Majst. Pavla 35, Levoča 10757597 Potraviny, zelenina 20,63 EUR 2.7.2013 8.7.2013
163/13 Šoltýs-výťahy s.r.o., Mlynská 1349/5, Smižany 36208655 Servis výťahu 190,80 EUR 2.7.2013 8.7.2013
164/13 LEVONET, s.r.o., Nám.Majstr. Pavla 38, Levoča 36480983 Internet 98,75 EUR 2.7.2013 8.7.2013
165/13 RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, Košice 44291809 Zemný plyn 1 724,00 EUR 2.7.2013 8.7.2013
166/13 VEOLIA, PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad 36500968 Vodné a stočné 244,42 EUR 2.7.2013 8.7.2013
167/13 V. Šefčíková, Nám. Majstra Pavla č.8, Levoča 37477277 Kancelárske potreby 47,18 EUR 4.7.2013 11.7.2013
168/13 Spiš Market, s.r.o., Šafárikovo nám. 1, Sp. Nová Ves 31729541 Mäso, mäsové výrobky 519,73 EUR 4.7.2013 11.7.2013
169/13 M. Galajdová, Žiacka 29, Levoča 14372851 Potraviny 815,12 EUR 4.7.2013 11.7.2013
170/13 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina - preplatok 73,00 EUR 9.7.2013 18.7.2013
171/13 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Internet - poplatky 24,43 EUR 9.7.2013 11.7.2013
172/13 SWAN, a.s., Borská 6, Bratislava 35680202 Telefónne služby 29,88 EUR 10.7.2013 15.7.2013
173/13 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava 31396674 Stravné lístky 915,54 EUR 10.7.2013 15.7.2013
174/13 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telefónne poplatky 76,19 EUR 10.7.2013 15.7.2013
175/13 Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 35848863 Telefónne služby 8,36 EUR 10.7.2013 15.7.2013
176/13 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o.,Lichardová 16, Skalica 36226947 Čistiace prostriedky 15,89 EUR 10.7.2013 15.7.2013
177/13 A. Zwancigerova, Závada 38, Levoča 11950315 Čistiace prostriedky 299,05 EUR 10.7.2013 15.7.2013
178/13 S. Pribula - SP TRADE, Bardejovská 25, Prešov 37713256 Kombinovaný sporák 3 177,92 EUR 11.7.2013 22.7.2013
179/13 LEVONET, Nám. Majstra Pavla 38, Levoča 36480983 Prenájom pracovnej plošiny 35,44 EUR 12.7.2013 17.7.2013
180/13 Železiarstvo Olekšák, s.r.o., Pri Podkove 924/3, Levoča 36781410 Materiál na údržbu 95,84 EUR 25.7.2013 31.7.2013
181/13 Ing. S. Kočišová, Slovenská 386/26, Spišské Vlachy 44828446 Pranie prádla 154,00 EUR 26.7.2013 31.7.2013
182/13 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, Oščadnica 44925417 Renovácia tonerov 319,90 EUR 30.7.2013 7.8.2013
183/13 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 Telefónne poplatky 13,22 EUR 31.7.2013 7.8.2013
184/13 LEVONET, s.r.o., Nám. Majstra Pavla 38, Levoča 36480983 Internet 98,75 EUR 31.7.2013 7.8.2013
185/13 Ľ. Kaňuch, Iliašovce 22, Smižany 34572970 Služby technika BOZP 50,00 EUR 1.8.2013 7.8.2013
186/13 RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, Košice 44291809 Zemný plyn 1 724,00 EUR 6.8.2013 12.8.2013
187/13 Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 35848863 Telefónne poplatky 9,38 EUR 6.8.2013 12.8.2013
188/13 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telefónne poplatky 80,27 EUR 6.8.2013 12.8.2013
189/13 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Internet - poplatky 24,43 EUR 6.8.2013 12.8.2013
190/13 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina - preplatok 598,50 EUR 8.8.2013 16.8.2013
191/13 SWAN, a.s., Borská 6, Bratislava 35680202 Telefónne poplatky 43,20 EUR 9.8.2013 28.8.2013
192/13 Montáž sadrokartónu, P. Sivec, Francisciho 40, Levoča 37478796 Stavebné práce - oprava sprchov. kúta 780,98 EUR 14.8.2013 2.9.2013
193/13 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad 36500968 Vodné a stočné 600,89 EUR 19.8.2013 2.9.2013
194/13 ProjektPlyn, Ing. V. Slaninka, Zimná 2549/110, Sp. Nová Ves 35543973 Vypracovanie projektovej dokumentácie-kapitál 347,00 EUR 21.8.2013 9.9.2013
195/13 IURA EDITION, spol. s r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava 2 31348262 Predplatné mesačníka Účtovníctvo 69,60 EUR 26.8.2013 2.9.2013
196/13 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., M. Rázusa 23A, Žilina 31592503 Finančný spravodajca 19,98 EUR 26.8.2013 2.9.2013
197/13 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 Renovácia alternatívneho tonera 42,90 EUR 27.8.2013 2.9.2013
198/13 MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, Smižana 36704041 Čistiace prostriedky 320,00 EUR 28.8.2013 6.9.2013
199/2013 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 Telefónne poplatky 15,52 EUR 2.9.2013 6.9.2013
200/2013 LEVONET, s.r.o., Nám. Majstra pavla 38, Levoča 36480983 Internet 98,75 EUR 2.9.2013 6.9.2013
201/2013 M. Galajdová, Žiacka 29, Levoča 14372851 Potraviny 1 115,19 EUR 2.9.2013 6.9.2013
202/2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Stravné lístky 315,54 EUR 3.9.2013 12.9.2013
203/2013 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o., Lichardová 16, Skalica 36226947 Čistiace prostriedky 15,89 EUR 3.9.2013 12.9.2013
204/2013 Ľ. Kaňuch, Iliašovce 22, Smižany 34572970 Služby technika BOZP za august 50,00 EUR 3.9.2013 6.9.2013
205/2013 Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 35848863 Telefónne poplatky 9,86 EUR 4.9.2013 12.9.2013
206/2013 Ing. A. Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, Prešov 32923244 Čistiace prostriedky 243,42 EUR 5.9.2013 12.9.2013
207/2013 S. Bartoš, Nemešany 3, 053 02 11954736 Zemiaky konzumné 96,00 EUR 6.9.2013 12.9.2013
208/2013 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Internet 24,43 EUR 9.9.2013 12.9.2013
209/2013 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina - preplatok 598,41 EUR 9.9.2013 16.9.2013
210/2013 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telefónne poplatky 84,35 EUR 9.9.2013 12.9.2013
211/2013 PECE spol. s r.o., Nábrežná 678/7, Očová 36618233 Učebné pomôcky 84,72 EUR 9.9.2013 12.9.2013
212/2013 EUROGASTROP, s.r.o., Bardejovská 15, Prešov 44137761 Servis a údržba kuchynských zariadení 27,22 EUR 9.9.2013 12.9.2013
213/2013 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto n/Váhom 34152199 Potraviny 294,11 EUR 12.9.2013 18.9.2013
214/2013 SWAN, a.s., Borská 6, Bratislava 35680202 Telefónne služby 20,77 EUR 12.9.2013 18.9.2013
215/2013 M. Galajdová, Žiacka 29, Levoča 14372851 Potraviny 506,09 EUR 17.9.2013 24.9.2013
216/2013 GRUPER-PLYN, s.r.o., Móricová 5, Levoča 45324808 Projekt plyn - kapitál 700,34 EUR 17.9.2013 27.9.2013
217/2013 AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 10, Pezinok 34144579 Potraviny 102,70 EUR 20.9.2013 26.9.2013
218/2013 TYFLOCOMP s.r.o., Sekulská 1, Bratislava 35709413 Elektronická čítacia lupa Topaz - kapitál 3 179,00 EUR 20.9.2013 1.10.2013
219/2013 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto n/Váhom 34152199 Mäso, potraviny 83,30 EUR 27.9.2013 7.10.2013
220/2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, Košice 44291809 Zemný plyn 455,03 EUR 30.9.2013 7.10.2013
221/2013 Ľ. Kaňuch, Iliašovce 22, Smižany 34572970 Služby technika BOZP za september 50,00 EUR 1.10.2013 7.10.2013
222/2013 S. Bartoš, Nemešany 3, 053 02 Nemešany 11954736 Zemiaky konzumné 48,00 EUR 1.10.2013 7.10.2013
223/2013 M. Galajdová, Žiacka 29, Levoča 14372851 Potraviny 307,88 EUR 1.10.2013 7.10.2013
224/2013 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 Telefónne poplatky 22,74 EUR 1.10.2013 7.10.2013
225/2013 V. Bigoš-LEVOČ. GASTRODOM, Nám. M. Pavla 35, Levoča 10757597 Potraviny 213,41 EUR 2.10.2013 14.10.2013
226/2013 V. Bigoš-LEVOČ. GASTRODOM, Nám. M. Pavla 35, Levoča 10757597 Potraviny 15,54 EUR 2.10.2013 14.10.2013
227/2013 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad 36500968 Vodné a stočné - zrážk. voda 249,36 EUR 2.10.2013 14.10.2013
228/2013 Spiš Market, s.r.o., Šafárikovo námestie 1., Sp. Nová Ves 31729541 Mäso, mäsové výrobky 527,00 EUR 3.10.2013 14.10.2013
229/2013 LEVONET, s.r.o., Nám. Majstra Pavla 38, Levoča 36480983 Internet 98,75 EUR 3.10.2013 14.10.2013
230/2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, Košice 44291809 Zemný plyn 1 666,00 EUR 4.10.2013 14.10.2013
231/2013 Pharmalena s.r.o., Kukučínová 3, Levoča 44225253 Lieky 123,90 EUR 4.10.2013 14.10.2013
232/2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Stravné lístky 315,54 EUR 4.10.2013 14.10.2013
233/2013 Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 35848863 Telefónne poplatky 10,27 EUR 4.10.2013 14.10.2013
234/2013 Mäsovýroba Dončák, s.r.o., Tatranská 84, Veľký Slavkov 46305718 Mäso 170,02 EUR 7.10.2013 14.10.2013
235/2013 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina 515,57 EUR 8.10.2013 14.10.2013
236/2013 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telefónne poplatky 79,75 EUR 9.10.2013 14.10.2013
237/2013 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Internet 24,43 EUR 9.10.2013 14.10.2013
238/2013 SWAN, a.s., Borská 6, Bratislava 35680202 Telefónne služby 38,98 EUR 9.10.2013 14.10.2013
239/2013 Mäsovýroba Dončák, s.r.o., Tatranská 84, Veľký Slavkov 46305718 Mäso, mäsové výrobky 137,93 EUR 14.10.2013 24.10.2013
240/2013 Šoltýs-výťahy s.r.o., Mlynská 1349/5, Smižany 36208655 Servis výťahu júl, august, september/2013 95,40 EUR 14.10.2013 24.10.2013
241/2013 Ing. J. Kellner, Bottova 22, Levoča 11951851 Oprava el. zariadenia 652,60 EUR 15.10.2013 24.10.2013
242/2013 S. Bartoš, Nemešany 3, 053 02 Nemešany 11954736 Zemiaky konzumné 72,00 EUR 15.10.2013 24.10.2013
243/2013 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto n/Váhom 34152199 Potraviny, zelenina 60,17 EUR 16.10.2013 24.10.2013
244/2013 M. Galajdová, Žiacka 29, Levoča 14372851 Potraviny 506,07 EUR 17.10.2013 24.10.2013
245/2013 TOMIRA s.r.o., Muškátová 495/38, Košice 46933000 Vypracovanie Bezpečnostného projektu IS a KIS 420,75 EUR 17.10.2013 24.10.2013
246/2013 P. Vanacký POK, Špitálska 15, Levoča 37479393 Kontrola komínov 120,00 EUR 22.10.2013 29.10.2013
247/2013 I. Huska HASKY-servis, J. Czauczika 1647/6, Levoča 46113606 Kontrola signálov na DVB/T 32,00 EUR 22.10.2013 29.10.2013
248/2013 Mäsovýroba Dončák, s.r.o., Tatranská 84, Veľký Slavkov 46305718 Mäso, mäsové výrobky 95,17 EUR 22.10.2013 29.10.2013
249/2013 EL spol. s r.o., Radlinského 17A/1575, Spišská Nová Ves 31652859 Mikrobiologický rozbor jedla 65,10 EUR 23.10.2013 29.10.2013
250/2013 D. FISCHER, Kokošovce 65, 082 52 45634653 Knihy a kalendáre 47,00 EUR 23.10.2013 29.10.2013
251/2013 R. Lučivjanský, Štefánikovo nám. 10, Spišská Nová Ves 35320214 Renovácia tonera 52,00 EUR 23.10.2013 29.10.2013
252/2013 I. Huska HASKY-servis, J. Czauczika 1647/6, Levoča 46113606 Preventívna kontrola ozvučenia 60,00 EUR 23.10.2013 29.10.2013
253/2013 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271 Ročné predplatné mesačníka VS 2014 66,00 EUR 25.10.2013 8.11.2013
254/2013 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, Skalica 36226947 Čistiace prostriedky 15,89 EUR 28.10.2013 8.11.2013
255/2013 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 Telefónne poplatky 19,16 EUR 30.10.2013 8.11.2013
256/2013 Mäsovýroba Dončák, s.r.o., Tatranská 84, Veľký Slavkov 46305718 Mäso, mäsové výrobky 144,35 EUR 4.11.2013 8.11.2013
257/2013 Ing. A. Lukačišinová, Zdravot. pom. Nádej, Mäsiarska 1, Levoča 33982317 Učebné pomôcky 16,05 EUR 5.11.2013 8.11.2013
258/2013 Spiš Market, spol. s r.o., Šafárikovo nám. 1, Sp. Nová Ves 31729541 Potraviny 229,99 EUR 5.11.2013 8.11.2013
259/2013 V. Bigoš-LEVOČSKÝ Gastrodom, Nám. Majstra Pavla 35, Levoča 10757597 Potraviny 36,92 EUR 5.11.2013 8.11.2013
260/2013 S. Bartoš, Nemešany 3, 053 02 Nemešany 11954736 Zemiaky konzumné 72,00 EUR 5.11.2013 8.11.2013
261/2013 M. Galajdová, Žiacka 29, Levoča 14372851 Potraviny 510,92 EUR 5.11.2013 8.11.2013
262/2013 V. Bigoš-LEVOČSKÝ Gastrodom, Nám. Majstra Pavla 35, Levoča 10757597 Potraviny, zelenina 200,84 EUR 5.11.2013 8.11.2013
263/2013 Ľ. Kaňuch, Iliašovce 22, 053 11 Smižany 34572970 Služby technika BOZP za október 50,00 EUR 5.11.2013 8.11.2013
264/2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, Košice 44291809 Zemný plyn 1 750,00 EUR 5.11.2013 8.11.2013
265/2013 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telefónne poplatky 76,73 EUR 6.11.2013 12.11.2013
266/2013 LEVONET, s.r.o., Nám. Majstra Pavla 38, Levoča 36480983 Internet-mesačný paušál 98,75 EUR 6.11.2013 12.11.2013
267/2013 Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 35848863 Telefónne poplatky 8,38 EUR 6.11.2013 12.11.2013
268/2013 CORA GASTRO s.r.o., Traktorova 1, Poprad 44857187 Kuchynské zariadenie 257,79 EUR 7.11.2013 12.11.2013
269/2013 FOTO BRINCKO, Ovocinárska 28, Levoča 45961085 Elektromateriál 25,70 EUR 7.11.2013 15.11.2013
270/2013 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Internet 24,43 EUR 11.11.2013 15.11.2013
271/2013 SWAN, a.s., Borská 6, Bratislava 35680202 Telefónne poplatky 47,03 EUR 11.11.2013 15.11.2013
272/2013 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina 631,12 EUR 12.11.2013 15.11.2013
273/2013 Mäsovýroba Dončák, s.r.o., Tatranská 84, Veľký Slavkov 46305718 Mäso 88,06 EUR 12.11.2013 15.11.2013
274/2013 M.B.M. NÁBYTOK s.r.o., Markušovská cesta 8, Sp. Nová Ves 36580112 Matrace 980,00 EUR 15.11.2013 21.11.2013
275/2013 Mäsovýroba Dončák, s.r.o., Tatranská 84, Veľký Slavkov 46305718 Mäso 86,17 EUR 18.11.2013 21.11.2013
276/2013 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto n/Váhom 34152199 Potraviny 109,03 EUR 18.11.2013 21.11.2013
277/2013 S. Bartoš, Nemešany 3, 053 02 Nemešany 11954736 Zemiaky konzumné 96,00 EUR 18.11.2013 21.11.2013
278/2013 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava 35730129 Predplatné - Spravodajca vo verejnej správe 122,44 EUR 19.11.2013 25.11.2013
279/2013 M. Galajdová, Žiacka 29, Levoča 14372851 Potraviny 518,31 EUR 19.11.2013 25.11.2013
280/2013 Železiarstvo Olekšák, s.r.o., Pri Podkove 924/3, Levoča 36781410 Kuchynský mat., mat. na údržbu 108,84 EUR 21.11.2013 28.11.2013
281/2013 A. Zwancigerova - R. Tovar, Nám. Majstra Pavla 38A, Levoča 11950315 Čistiace prostriedky 320,26 EUR 22.11.2013 28.11.2013
282/2013 M. Točoň, Hradby 762/6, Levoča 17298628 Automat. Práčka 299,00 EUR 22.11.2013 28.11.2013
283/2013 L. Kedžuch-AUTO-PNEU-SERVIS, Francisciho 14, Levoča 34803301 Prezutie a vyváženie motor. vozidiel 45,00 EUR 25.11.2013 28.11.2013
284/2013 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad 36500968 Vodné a stočné 603,38 EUR 25.11.2013 28.11.2013
285/2013 Mäsovýroba Dončák, s.r.o., Tatranská 84, Veľký Slavkov 46305718 Potraviny 77,24 EUR 25.11.2013 28.11.2013
286/2013 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820,023 01 Oščadnica 44925417 Alternatívny toner 166,70 EUR 25.11.2013 28.11.2013
287/2013 J. Varga - VATECH, Okružná 106/116, Zemplínska Teplica 33950172 Oprava kotla 428,24 EUR 25.11.2013 28.11.2013
288/2013 D. Kedžuch - AUTO EFEKT, Predmestie 12, Levoča 40858821 Oprava mot. vozidla 212,99 EUR 27.11.2013 3.12.2013
289/2013 Ing. S. Kočišová, Slovenská 386/26, Sp. Vlachy 44828446 Pranie prádla 92,10 EUR 27.11.2013 3.12.2013
290/2013 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 Telefónne poplatky 33,46 EUR 29.11.2013 9.12.2013
291/2013 V. Bigoš-LEVOČ. GASTRODOM, Nám. M. Pavla 35, Levoča 10757597 Potraviny 38,39 EUR 3.12.2013 9.12.2013
292/2013 V. Bigoš-LEVOČ. GASTRODOM, Nám. M. Pavla 35, Levoča 10757597 Potraviny 257,56 EUR 3.12.2013 9.12.2013
293/2013 M. Galajdová, Žiacka 29, Levoča 14372851 Potraviny 599,00 EUR 3.12.2013 9.12.2013
294/2013 Mäsovýroba Dončák, s.r.o., Tatranská 84, Veľký Slavkov 46305718 Mäso 103,33 EUR 3.12.2013 9.12.2013
296/2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, Košice 44291809 Zemný plyn 1 750,00 EUR 4.12.2013 9.12.2013
297/2013 Spiš Market, s.r.o., Šafárikovo nám. 1, Sp. Nová Ves 31729541 Potraviny 341,60 EUR 5.12.2013 11.12.2013
298/2013 LEVONET, s.r.o., Nám. Majstra Pavla 38, Levoča 36480983 Internet-mesačný paušál 98,75 EUR 5.12.2013 11.12.2013
299/2013 Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 35848863 Telefónne poplatky 0,49 EUR 5.12.2013 11.12.2013
300/2013 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové M. n/Váhom 34152199 Potraviny 104,74 EUR 6.12.2013 11.12.2013
301/2013 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 B. Bystrica 36631124 Predplatné čas. Zdravie, Vychovávateľ SK 32,88 EUR 9.12.2013 13.12.2013
302/2013 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Internet-mesačný paušál 24,43 EUR 9.12.2013 13.12.2013
303/2013 S. Bartoš, Nemešany 3, 053 02 Nemešany 11954736 Zemiaky konzumné 36,00 EUR 9.12.2013 13.12.2013
304/2013 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telefónne poplatky 77,06 EUR 9.12.2013 13.12.2013
305/2013 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina 108,76 EUR 9.12.2013 13.12.2013
306/2013 SWAN, a.s., Borská 6, Bratislava 35680202 Telefónne služby 57,66 EUR 10.12.2013 13.12.2013
307/2013 Mäsovýroba Dončák, s.r.o., Tatranská 84, Veľký Slavkov 46305718 Mäso 94,91 EUR 10.12.2013 13.12.2013
308/2013 SKN Mateja Hrabendu, Štúrova 36, Levoča 37780387 Časopisy a kalendáre v Braillovom písme 135,00 EUR 10.12.2013 16.12.2013
309/2013 Ľ. Kaňuch, Iliašovce 22, Smižany 34572970 Služby technika BOZP za november 50,00 EUR 10.12.2013 16.12.2013
310/2013 V. Šefčíková, Nám. Majstra Pavla 8, Levoča 37477277 Kancelárske potreby 146,06 EUR 12.12.2013 18.12.2013
311/2013 J. Zoričák-Zonic, Nám. Majstra Pavla 64, Levoča 37479369 Elektromateriál 182,74 EUR 13.12.2013 18.12.2013
312/2013 Ing. P. Chalupecký-SystemHouse, Košická 67/3, Levoča 34802665 D-Link GO-DSL-N151 33,90 EUR 13.12.2013 18.12.2013
313/2013 Ľ. Kaňuch, Iliašovce 22, Smižany 34572970 Služby technika BOZP za december 50,00 EUR 17.12.2013 20.12.2013
314/2013 DATAS, R. Lučivjanský, Štefánikovo nám. 10, Sp. Nová Ves 35320214 Oprava tlačiarne 71,86 EUR 17.12.2013 20.12.2013
315/2013 J. Dávid, Jánovce 121, 059 13 40325717 Výroba postelí 1 800,00 EUR 17.12.2013 27.12.2013
316/2013 P. Matalík, J. Francisciho 19, Levoča 37479687 Oprava vchodových dverí 120,00 EUR 17.12.2013 23.12.2013
317/2013 Spiš Market, s.r.o., Šafárikovo nám. 1, Sp. Nová Ves 31729541 Potraviny 240,16 EUR 19.12.2013 27.12.2013
318/2013 M. Galajdová, Žiacka 29, Levoča 14372851 Potraviny 629,87 EUR 19.12.2013 27.12.2013
319/2013 V. Šefčíková, Nám. Majstra Pavla 8, Levoča 37477277 Kancelárske potreby 35,76 EUR 19.12.2013 27.12.2013
320/2013 V. Bigoš-LEVOČ. GASTRODOM, Nám. M. Pavla 35, Levoča 10757597 Potraviny 22,23 EUR 20.12.2013 14.1.2014
321/2013 V. Bigoš-LEVOČ. GASTRODOM, Nám. M. Pavla 35, Levoča 10757597 Potraviny 129,60 EUR 20.12.2013 31.12.2013
322/2013 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o., Lichardova 16, Skalica 36226947 Čistiace prostriedky 15,89 EUR 23.12.2013 31.12.2013

© 2005 Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých | Kasárenská 16, 054 01 Levoča
tel: +421 053 416 6411 | telefax: +421 053 416 6432 | e-mail: rszp@rszp.sk